Preguntes freqüents

Què és la guia docent i on puc trobar-la?

Cada assignatura a l’ETSECCPB té una guia docent, que és un document que descriu el temari, els mecanismes d’avaluació, les normatives i tots els aspectes acadèmics de les diferents assignatures que s’imparteixen. Podeu trobar-les a https://ocw.camins.upc.edu/

La guia docent és un document que en principi està en vigor i que s’actualitza anualment. Per tant, si detecteu que hi ha diferències entre allò que hi ha a la guia i la realitat de l’assignatura, és important que ens ho feu saber.

Què és un crèdit?

Un crèdit és la unitat de mesura de la feina que comporten les assignatures. Actualment, un crèdit ECTS es considera equivalent a 25-30 hores de dedicació a una assignatura, ja sigui assistint a classe, realitzant una pràctica de laboratori o un examen. Per exemple, una assignatura de 6 crèdits equival a unes 150-180 hores de treball. Tot i així, aquesta mesura és molt aproximada, ja que hi haurà gent que necessitarà dedicar una mica més de temps i d’altres una mica menys.

Què és un pre-requisit i un co-requisit?

Pre-requisit: Hi ha certes assignatures que no pots cursar si no has aprovat alguna de cursos anteriors. Per consultar els pre-requisits, cal consultar la normativa acadèmica dels estudis de grau.

Co-requisit: Hi ha certes assignatures que no pots cursar si no has aprovat o estàs simultàniament matriculat en alguna assignatura del curs anterior. La llista completa dels co-requisits apareix a la normativa acadèmica dels estudis de Grau.

Com puc veure el meu expedient?

A la eSecretaria (https://esecretaria.upc.edu/) podràs trobar el teu expedient en 4 models diferents. Aquest expedient no té validesa oficial com a document.

Si necessites un document oficial has de demanar un certificat de notes a Secretaria Acadèmica (C2 planta 0). Aquest tràmit també es pot fer per eSecretaria.

Com puc reconèixer els 6 ECTS per finalitzar els meus estudis de grau?

L’estudiantat dels estudis de grau de la Universitat Politècnica de Catalunya pot sol·licitar el reconeixement acadèmic d’un màxim de 6 crèdits ECTS per activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

A continuació, pots veure l’itinerari de les activitats que es poden reconèixer:

reconeixement-ects.pdf

 

Què és la Fase Inicial?

És el primer grup d’assignatures que hauràs de cursar un cop hagis entrat a la ETSECCPB. Aquestes assignatures sumen 60 ECTS, són obligatòries, i són de caire general. Amb aquestes assignatures es pretén donar als alumnes uns coneixements bàsics generals que els permetin assolir un mínim de coneixements i així assegurar que no hi haurà problemes de base en assignatures més avançades.

Quant de temps puc estar cursant la Fase Inicial?

La normativa de la Universitat diu que un alumne pot trigar el doble del temps estipulat per aprovar la Fase de Selecció. 

En el cas de la ETSECCPB, els temps teòric que triga un alumne a aprovar la Fase Inicial és un any, per tant, en cas de suspendre’n alguna, el temps màxim que pots trigar a aprovar totes les assignatures de la Fase Inicial són 2 anys si estàs matriculat a temps complet, o 4 anys si estàs matriculat a temps parcial.

Què passa si no aprovo totes les assignatures en el temps establert?

Si un alumne no aprova aquests 60 ECTS en dos anys, la Universitat no et permet continuar estudiant a l’ETSECCPB. No pots tornar a demanar l’accés a l’ETSECCPB durant els 3 següents anys, ja que es considera que el teu rendiment no ha estat l’adequat.

En casos excepcionals i degudament justificats es pot demanar un any de gràcia, que permet allargar 1 any més la Fase de Selecció. Per demanar aquest any addicional cal fer una instància a la secretaria de la ETSECCPB.

Si ja he aprovat algunes assignatures de la Fase Inicial i me n’han quedat algunes per repetir l’any que ve, puc agafar assignatures de fora de la Fase Inicial?

No en pots agafar com a norma general. Però, en cas que el nombre de crèdits que et quedin pendents per aprovar a la fase inicial sigui inferior a 18, pots matricular fins a 24 crèdits addicionals cada quadrimestre (18 si estudies a temps parcial), sempre i quan compleixin els prerequisits que es demanen. Això només es pot fer una vegada, amb la qual cosa, si a l’any següent continues tenint una assignatura de la Fase Inicial suspesa, només et deixaran matricular aquella, suposant que la ETSECCPB et concedeixi un any de gràcia. 

És a dir, és prioritari aprovar la Fase Inicial abans d’anar avançant i deixar-la de banda.