Preguntes freqüents

ATENCIÓ: Tota la informació que trobeu en aquest apartat es troba al web de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona i a la Normativa Acadèmica.

1. Què és la fase inicial?

La fase inicial la conformen els 60 crèdits del primer curs de grau. En el cas de triar la modalitat de temps complet t’hauràs de matricular als 60 crèdits, en cas de triar la modalitat a temps parcials hauràs de matricular-te a 36 crèdits (18 ECTS per quadrimestre).

1.1. Quant temps tinc per superar-la? Què passa si no ho aconsegueixo en aquest temps?

El primer any hauràs de superar un mínim de 12 crèdits, en cas contrari no podràs seguir amb els estudis ni amb cap altre grau del centre que tingui una fase inicial comuna.

La fase inicial s’ha de superar en dos cursos en el cas d’estar matriculat a temps complet o en 4 cursos en cas d’estar-ho a temps parcial.

Si en aquest temps no has superat els 60 crèdits, no podràs continuar els mateixos estudis al centre ni cap grau que tingui una fase inicial comuna. Hi ha vegades que si es veu que l’estudiant té un bon rendiment en la resta de matèries li donen un any més per poder superar la fase, sempre caldrà fer-ho a través d’e-secretaria adjuntant tota la documentació pertinent.

1.2. Puc fer assignatures de 2n sense tenir tot 1r aprovat?

Per poder matricular-te a assignatures de 2n hauràs d’haver superat un mínim de 18 crèdits de la fase inicial. Podràs matricular-te de fins a 60 ECTS en total.

En cas de tenir alguna assignatura de primer amb un nota de 4 o superior, podràs triar entre matricular-te o esperar a la compensació (pregunta 3). A les assignatures amb més d’un 4, en cas de tornar a fer la matrícula quedarà la nota més alta obtinguda.

2. Què és la fase no inicial?

La fase final la conformen els 60 crèdits de segon, els 60 crèdits de tercer i els 42 crèdits de 4t sense tenir en compte el TFG ni els crèdits de reconeixement optatiu (trobareu més informació al punt 9 i al punt 11).

3. Què és i com funciona la compensació d’assignatures?

Si durant alguna de les fases has aprovat totes les matèries, però et queden fins a un màxim de 12 crèdits amb una nota igual o major a 4 i la mitjana del curs queda aprovada se’t compensaran les assignatures i serà com si les haguessis superat.

És possible fer dues compensacions d’assignatures la primera durant la fase inicial i la segona durant la fase no inicial. Tindràs 12 crèdits per compensar a primer i altres 12 crèdits per compensar assignatures de la resta de cursos.

En cas de tenir assignatures amb una igual o superior a 4, podràs triar si tornar a matricular-la o esperar fins al final del bloc curricular perquè quedin compensades. Si et matricules de nou en alguna d’aquestes assignatures, sempre quedarà reflectida la qualificació més alta.

4. Què són les avaluacions curriculars? Com puc defensar la meva situació a les avaluacions curriculars?

L’avaluació curricular és l’acte/reunió en el qual s’avaluen definitivament les assignatures de cada fase. És en aquest moment en el qual es decideix que succeirà amb tots els alumnes que no compleixen totes les condicions de permanència o de compensació.

Hi ha dues avaluacions curriculars una per la fase inicial i una altra per la fase no inicial. Normalment es realitzen al final de curs, però en cas que hagis superat totes les assignatures del pla d’estudis durant el primer quadrimestre podràs demanar una avaluació curricular extraordinària, ho has de fer a través d’e-secretaria.

La DAEC té dos representant amb veu i sense vot, el Delegat/da del Centre i un altre representant, durant aquest acte. És per això que si et trobes en una situació que calgui defensar en les avaluacions curriculars no dubtis en contactar amb nosaltres a través de daec.camins@upc.edu, d’aquesta manera et podrem defensar.

5. Què són els prerequisits i els correquisits?

Que una assignatura tingui prerequisits significa que hi ha una o més assignatures que l’estudiant ha d’haver superat prèviament per poder matricular-se’n.

Una assignatura és correquisit d’una altra o d’unes altres si s’han de matricular simultàniament.

Per poder consultar els prerequisits i els correquisits en el següent enllaç: NORMATIVA ACADÈMICA ESPECÍFICA DELS ESTUDIS DE GRAU DE L’ESCOLA DE CAMINS CURS ACADÈMIC 2020-2021 a l’apartat 2.2.8.

6. Puc canviar la meva matrícula durant el curs?

Per poder fer la modificació de la teva matrícula hauràs de consultar el calendari de tràmits que el podràs trobar en el següent enllaç: Calendaris.

Hi ha diferents períodes per poder fer la modificació de la matrícula, tingues en compte que depenent del període no es retornen els diners quan et desmatricules d’alguna assignatura. Per al proper quadrimestre Q2 del curs acadèmic 2022-2023 el període és de 19 de gener a 24 de febrer de 2023.

6.1. Com ho puc fer? (Vídeo)

https://drive.google.com/file/d/1GMXHSTZDKKrNLirEo6ROV9byc9_HERyT/view?usp=sharing

7. Com puc veure el meu expedient? (Vídeo)

https://drive.google.com/file/d/1ZgWvighDStYv_91lpEvDHEz4ga701xhT/view?usp=sharing

8. Com puc reconèixer idiomes? (Video)

https://drive.google.com/file/d/1Xde5xjf7KEbitrLHVz8L8bz3G_lvzAj3/view?usp=sharing

8.1. Per què serveix aquest reconeixement?

Per poder obtenir el títol de molts dels graus cal tenir acreditada una tercera llengua, per altra banda, aquells que marxen d’Erasmus hauran d’acreditar idiomes no només perquè moltes universitats estrangeres els demanen sinó perquè són una part important per l’assignació de places.

En cas que realitzis cursos d’idiomes durant el temps que estàs a la universitat també podràs reconèixer crèdits optatius. Depenent de les hores que sigui el curs podràs reconèixer fins a 4 crèdits.

9. Què són els crèdits de lliure elecció?

En els estudis oficials de la UPC es poden reconèixer crèdits a partir d’activitats (acadèmiques o no) que són computats per a l’obtenció d’un títol oficial. Pel que fa als estudis de Grau, la UPC fixa com a possibilitat de reconeixement de crèdits un màxim de 6 ECTS optatius per activitats universitàries culturals, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil i per formació en el marc de la mobilitat. Aquestes activitats s’hauran de fer simultàniament als estudis.

9.1. Com puc obtenir-los?

La UPC té una taula d’activitats que són susceptibles de ser reconegudes durant el curs i la podeu consultar en el següent enllaç: Taula de reconeixement de crèdits optatius

Per altra banda, des de l’Escola s’organitzen algunes activitats com ara els seminaris de transport i el curs d’explosius amb les que també pots reconèixer crèdits optatius. Activitats Escola de Camins

Finalment, des de la DAEC durant el curs acadèmic organitzem cursos com ara d’Istram, d’AutoCAD, de Revit… Amb aquests cursos també podràs reconèixer crèdits optatius. Segueix-nos a les xarxes socials (@daec_upc a Instagram) i estaràs al dia de totes les activitats que fem!

10. Com puc fer una instància a e-Secretaria? (Vídeo)

https://drive.google.com/file/d/1Xix7QJIepFZ8Ly0teFf1CMTLvn3OkEH4/view?usp=sharing

11. Què és el TFG?

El TFG és el Treball de Final de Grau, que té tres objectius: 

  • Familiaritzar-nos amb els projectes com eina pel nostre futur en el món laboral i/o investigador.
  • Proporcionar-nos una visió global del conjunt dels estudis que hem realitzat.
  • Profunditzar en les capacitats com ara la presa de decisions, el desenvolupament de documents tècnics, la planificació del treball, la presentació oral i escrita…

Tota la informació respecte el TFG la podeu trobar en el següent enllaç: Reglament TFG

11.1. Com puc triar el TFG?

Hi ha 3 maneres de triar el tema pel teu TFG: 

  • Consultant els temes que es proposen al PORTAL CAMINS i parlant amb el professor responsable del tema escollit. 
  • Proposant temes i contactant amb el professor/a que pot ser el tutor del teu TFG. 
  • Dins del desenvolupament del marc d’un programa de mobilitat. 
11.2. Com es matricula?

Abans de la matrícula el teu tutor/a haurà d’inscriure’t a través del PORTAL CAMINS. Un cop estiguis inscrit, llavors podràs matricular-te. 

Per fer la matrícula al TFG hauràs haver complert els prerequisits i els correquisits establerts per l’Escola. El tràmit es realitza a través d’e-secretaria. 

11.3. Com s’entrega el TFG?

Trobaràs tota la informació sobre com fer l’entrega del TFG al següent enllaç: https://camins.upc.edu/ca/estudis/tfe/diposit 

El Treball Final d’Estudis es lliura en format digital. L’entrega es fa mitjançant e-secretaria i ATENEA.

S’han d’entregar 6 documents: 

  • 1 document que és el treball acadèmic. 
  • Fins a 5 documents per els annexos.
11.4. Com es fa la presentació del TFG?

La defensa del TFG es realitzarà de forma pública davant d’un tribunal de 3 professors/res de l’Escola. Consisteix en una presentació del treball que dura 20 minuts, posteriorment hi ha un torn de preguntes i comentaris per part del tribunal. 

Hi ha tres convocatòries per fer la defensa del TFG a l’octubre, al febrer i al juliol. Podreu consultar millor les dates a Treball de Final d’Estudis.

11.5. En quins idiomes puc fer el TFG?

El TFG es pot redactar en català, castellà o anglès, es pot fer en altres idiomes però cal que sigui aprovat pel professor responsable.