[Rectorat] Dr. Daniel Crespo, rector de la UPC 2021-2025

La proclamació definitiva de Daniel Crespo Artiaga com a candidat electe serà el 25 de maig, un cop finalitzat el període de reclamacions. Segons els primers resultats, el percentatge de participació global de la comunitat universitària en aquestes eleccions de rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), que per primera vegada s’han fet per urna electrònica, ha estat d’un 20,68 %, mentre que el 2017 va ser del 12,47 %. En total, s’han emès 6.386 vots (dels quals 556 han estat en blanc).

Ha votat el 79,37 % del professorat doctor amb vinculació permanent (PDI-A), el 21,47% de la resta de personal docent i investigador (PDI-B), el 13,9 % de l’estudiantat de grau i màster universitari, i el 68,41 % del personal d’administració i serveis (PAS).

Resultats per sectors
Del professorat doctor amb vinculació permanent (PDI-A), Daniel Crespo ha obtingut el 21,10 % dels vots ponderats (1.230,02 vots ponderats), i Francesc Torres, el 29,90 % (1.743,28 vots ponderats). Pel que fa a la resta de personal docent i investigador (PDI-B), Daniel Crespo ha obtingut el 7,06 % dels vots ponderats (411,59 vots ponderats) i Francesc Torres, el 6,94 % dels vots ponderats (404,61 vots ponderats).

Del col·lectiu d’estudiantat  de grau i màster universitari, Daniel Crespo ha obtingut el 15,46 % dels vots ponderats (901,37 vots ponderats) i Francesc Torres, el 8,54 % (497,83 vots ponderats). Del PAS, Daniel Crespo n’ha obtingut el 7,05 % (410,86 vots ponderats) i Francesc Torres, el 3,95 % (230,44 vots ponderats).

Més informació sobre els primers resultats al web eleccionsrectorat2021.upc.edu.

La comunitat UPC i el coeficient de ponderació del seu vot
En aquestes eleccions han estat convocades a votar 30.876 persones de la comunitat universitària de la UPC. El sector més nombrós és el de l’estudiantat de grau i màster universitari que, en aquestes eleccions, conformaven 24.278 persones i que té un coeficient de ponderació del 0,24.

El sector amb un major poder de decisió en l’elecció és el PDI-A. Està format per 1.309 persones i l’integra el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat. Té un coeficient de ponderació del 0,51. El PDI restant conforma el sector PDI-B, que suma 3.507 persones i té un coeficient de ponderació del 0,14. El sector del personal d’administració i serveis, el PAS, està integrat per un cens de 1.782 persones en aquesta elecció i el seu vot té un coeficient de ponderació de 0,11.

La candidatura
El catedràtic Daniel Crespo ha presentat la seva candidatura a les eleccions de rector de la UPC, sota el lema ‘La UPC per a construir’, per defensar un canvi a la Universitat que miri el futur des del diàleg i la negociació.

Les persones que formen part de l’equip de Daniel Crespo són les professores i professors Miquel Soriano, Montserrat Pardàs, Climent Molins, Lourdes Reig, Jordi Ros, Núria Pla, Àlvar Vinacua, Fatiha Nejjari Akhi-elarab, Jordi Cortadella i Josefina Antonijuan, i Ana B. Cortinas, membre del PAS.