Jornada d’Escola

És el dia en què els alumnes de l’Escola de Camins poden veure com s’aplica l’enginyeria civil, d’obres públiques i geològica a diferents punts de Catalunya, més enllà del que es pot veure a les aules. Per això, des de la DAEC s’organitzen sortides i visites a diferents infraestructures i obres de diversos punts de Catalunya per tal que l’estudiantat no vegi l’enginyeria com una cosa teòrica o abstracta, que no és més que un seguit de fórmules i models; sinó una pràctica que, cada dia, millora la vida dels ciutadans. A més de les sortides, també s’aprofita aquest dia per fer tallers molt interessants amb diferents empreses del sector per complementar allò que s’aprèn a les aules.