Concurs CASC: Compilació d’Apunts de Suport de Camins

1. Objectiu del concurs

El concurs ha estat creat amb l’objectiu de motivar a l’estudiantat per a què col·labori amb la Delegació d’Alumnes pel que fa al dipòsit de material de suport acadèmic (ja sigui amb apunts, llibres o exàmens d’anys passats). D’aquesta manera, s’aconsegueix  engrandir la biblioteca digital que es troba a la pàgina web de la Delegació, i que té com a finalitat posar a disposició de l’alumnat diversos recursos per a preparar les avaluacions de les assignatures. Tots els apunts que seran publicats a la pàgina web de la Delegació hauran de portar el nom del propietari i tindran una marca d’aigua.

2. Elecció dels guanyadors i premis

L’elecció dels guanyadors es farà a través de la puntuació dels apunts dels concursants, els criteris dels quals s’expliquen en el punt 3 d’aquest document. Els tres concursants que obtinguin una major puntuació seran proclamats guanyadors del concurs, mentre que els cinc següents seran proclamats finalistes.

El guanyadors i finalistes seran anunciats a la nostra pàgina web i a les xarxes socials, i seran notificats personalment mitjançant correu electrònic.

Els premis que percebran cada un dels guanyadors i finalistes són els següents:

1r classificat: 

 • Motxilla Escola de Camins
 • Ampolla UPC
 • Tassa UPC
 • Samarreta UPC

2n classificat:

 • Motxilla UPC
 • Ampolla UPC
 • Tassa UPC
 • Samarreta UPC

3r classificat: 

 • Motxilla UPC
 • Ampolla UPC
 • Tassa UPC

Finalistes (5):

 • Tassa UPC
 • Ampolla Escola de Camins

Els premis que es percebran són fruit de la col·laboració entre el Consell de l’Estudiantat i UPCshop, amb l’objectiu que els productes de merchandising siguin repartits entre l’alumnat a través de diverses campanyes dutes a terme per les delegacions dels diversos centres de la UPC.

L’entrega del premi es durà a terme a la fi del curs acadèmic al despatx de la delegació.

3. Criteris de puntuació dels apunts

La decisió dels guanyadors i finalistes es pren segons l’aportació de material, en base als següents criteris de puntuació:


Apunts de teoria
0-39 pàgines a mà/0-29 a ordinador2 punts
40-99 pàgines a mà/30-69 a ordinador3 punts
+100 pàgines a mà/+70 a ordinador4 punts
Avaluacionsamb resolució3 punts
Taula 1. Criteris bàsics de puntuació

A part dels criteris de puntuació explicats a la taula 1, també es tindrà en compte la presentació dels apunts, la qual pot sumar o restar fins a 1 punt per arxiu enviat. En aquest sentit, s’entén com a presentació dels apunts l’ús de diversos colors, tipografies, etc. que ajudin a la comprensió del contingut. 

També es prestarà especial atenció la claredat de la lletra. Si aquesta és difícil de comprendre es podrà penalitzar fins a 1 punt per arxiu enviat. 

Finalment, es valorarà amb 1 punt extra per arxiu enviat els apunts de matèries que encara no estiguin a la pàgina web de la DAEC.

La Delegació es compromet a dur la puntuació dels concursants actualitzada en tot moment i a elaborar un mitjà de transparència per a la seva consulta que no violi la privacitat d’aquests.

4. Entrega dels apunts

L’entrega dels apunts es farà a través del formulari següent:

https://forms.gle/CQTH8xmnLD7qbP2j6

En aquest formulari es demanaran les dades bàsiques dels concursants, es demanarà el consentiment dels autors per a publicar els apunts a la nostra pàgina web i s’hi inclourà una secció en la qual es podran penjar fins a 10 arxius de 10GB cada un.

L’entrega dels arxius s’haurà de fer en format PDF i el nom de l’arxiu haurà de ser el nom de l’assignatura (o bé del tema, si només s’entrega una part específica de l’assignatura) que conté aquell arxiu. És absolutament imprescindible que tots els fulls entregats portin el nom del concursant.

A diferència d’altres edicions, no es podran rebre apunts en físic al despatx de la Delegació per motius sanitaris.

5. Terminis

Els terminis seran anunciats a les xarxes socials de la Delegació i a la pàgina web. 

6. Desqualificació del concurs

La Delegació es reserva el dret a desqualificar un dels participants si ignora les normes i/o el seu esperit i a canviar les bases del concurs per motius greus que en facin inviable el seu correcte desenvolupament.