Cursos DAEC

Software ISTRAM


Curs introductori “ISTRAM Learning Program” amb el qual podreu convalidar 1 ECTS

El curs d’ISTRAM està ofert gratuïtament per una empresa externa a la universitat. Les places son il·limitades. Els estudiants que s’hi vulguin inscriure hauran de:

  1. Fer la inscripció al formulari de la DAEC: Formulari Inscripció DAEC
  2. Fer la inscripció al web de l’empresa www.istram.net (teniu els passos a les bases  del curs  que també estan adjuntes en aquest correu)
  3. El curs d’ISTRAM romandrà obert fins al 31/07/2023. Si es vol  convalidar els crèdits ECTS, s’ha de fer arribar a la DAEC mitjançant el Formulari de convalidació d’ECTS abans del dia 15/05/2023.

Teniu tot millor especificat en les bases del curs, però per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu a daec.camins@upc.edu

Curs bàsic de modelatge BIM amb Revit

A càrrec del PhD Mario Fernández, encarregat d’assignatures d’expressió gràfica a l’Escola de Camins

BLOC 1: PRESENTACIÓ REVIT
• Presentació de la metodologia BIM i el nou paradigma per a la realització de projectes arquitectònics.
• Explicació de las característiques de Revit i els seus objectius principals.
• Comparació entre un projecte CAD i un projecte BIM i explicació dels avantatges i inconvenients de BIM.
• Introducció a l’entorn de treball a Revit: barres d’eines, navegació, àrea de dibuix, panells i propietats.
• Introducció als diferents tipus de vistes: plànols, alçats, secció, detall i vistes 3D.
• Creació i duplicació de vistes.
• Creació de plànols mitjançant la incorporació de vistes, taules i llegendes.
• INTRODUCCIÓ A FAMÍLIES: Definició i classificació de famílies, tipus de famílies, importació de famílies des de biblioteques locals i online.


BLOC 2: INICI D’UN PROJECTE EN REVIT
• Configuració inicial del projecte i assignació d’unitats de treball.
• Ús de la barra de controls de vista: escales, estils visuals, ombres, renderitzat, regió de retallada i amagar / mostrar elements.
• Interrelació amb arxius externs.
• Inclusió d’arxius externs al nostre arxiu base i generació d’arxius a partir del nostre projecte.
• Consideracions a tenir en compte a l’inserir i exportar arxius.
• Situació del projecte per coordenades geogràfiques, orientació i rotació de nord de projecte i nord real.


BLOC 3: CREACIÓ I EDICIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS (I)
• Nivells i reixetes.
• Sòls, forjats i lloses.
• Murs / murs cortina.
• Estructura, pilars, jàsseres.
• Fonamentació, sabates, corretges, etc.


BLOC 4: CREACIÓ I EDICIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS (II)
• Portes.
.• Finestres.
• Buits.
• Escales i baranes.
• Cobertes planes i amb pendents.