Cursos DAEC

A continuació, els cursos DAEC que es van ofertar durant l’any acadèmic 2021-2022. Per aquest any encara no s’ha publicat l’oferta.

Software ISTRAM


Curs introductori “ISTRAM Learning Program” amb el qual podreu convalidar 1,5 ECTS

El curs d’ISTRAM està ofert gratuïtament per una empresa externa a la universitat. Les places son il·limitades. Els estudiants que s’hi vulguin inscriure hauran de:

  1. Fer la inscripció al formulari de la DAEC: Formulari Inscripció DAEC
  2. Fer la inscripció al web de l’empresa www.istram.net (teniu els passos a les bases  del curs  que també estan adjuntes en aquest correu)
  3. El curs d’ISTRAM romandrà obert fins al 31/07/2022. Si es vol  convalidar els crèdits ECTS, s’ha de fer arribar a la DAEC mitjançant el Formulari de convalidació d’ECTS abans del dia 16/05/2022.

Teniu tot millor especificat en les bases del curs, però per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu a daec.camins@upc.edu

Curs bàsic de modelatge BIM amb Revit

A càrrec del PhD Mario Fernández, encarregat d’assignatures d’expressió gràfica a l’Escola de Camins

BLOC 1: PRESENTACIÓ REVIT
• Presentació de la metodologia BIM i el nou paradigma per a la realització de projectes arquitectònics.
• Explicació de las característiques de Revit i els seus objectius principals.
• Comparació entre un projecte CAD i un projecte BIM i explicació dels avantatges i inconvenients de BIM.
• Introducció a l’entorn de treball a Revit: barres d’eines, navegació, àrea de dibuix, panells i propietats.
• Introducció als diferents tipus de vistes: plànols, alçats, secció, detall i vistes 3D.
• Creació i duplicació de vistes.
• Creació de plànols mitjançant la incorporació de vistes, taules i llegendes.
• INTRODUCCIÓ A FAMÍLIES: Definició i classificació de famílies, tipus de famílies, importació de famílies des de biblioteques locals i online.


BLOC 2: INICI D’UN PROJECTE EN REVIT
• Configuració inicial del projecte i assignació d’unitats de treball.
• Ús de la barra de controls de vista: escales, estils visuals, ombres, renderitzat, regió de retallada i amagar / mostrar elements.
• Interrelació amb arxius externs.
• Inclusió d’arxius externs al nostre arxiu base i generació d’arxius a partir del nostre projecte.
• Consideracions a tenir en compte a l’inserir i exportar arxius.
• Situació del projecte per coordenades geogràfiques, orientació i rotació de nord de projecte i nord real.


BLOC 3: CREACIÓ I EDICIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS (I)
• Nivells i reixetes.
• Sòls, forjats i lloses.
• Murs / murs cortina.
• Estructura, pilars, jàsseres.
• Fonamentació, sabates, corretges, etc.


BLOC 4: CREACIÓ I EDICIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS (II)
• Portes.
.• Finestres.
• Buits.
• Escales i baranes.
• Cobertes planes i amb pendents.