Mobilitat

Presentació xerrada ERASMUS 2022-2023

LA INFORMACIÓ QUE TROBEU AQUÍ ÉS ORIENTATIVA, PER TENIR-LA ACTUALITZADA PODEU VISITAR LA PÀGINA WEB DEL MOU-TE: https://camins.upc.edu/ca/estudis/mobilitat/mou-te

Què són els programes de Mobilitat?
Els programes de mobilitat permeten als estudiants realitzar una etapa de la seva formació en una altra universitat fora del nostre país. N’hi ha diversos tipus, el més conegut és l’Erasmus, però també existeixen els programes Vulcanus, a Amèrica Llatina, EUA i el Canadà, entre d’altres.


Quan és obligatòria la mobilitat?
La mobilitat és obligatòria pels estudiants dels següents graus:

– GEC 10

– BCE

– TCCP

– GEG

Si estàs fent el MCCP i no has marxat d’ERASMUS quan estudiaves el grau també hauràs de marxar obligatòriament.

Què puc fer durant la mobilitat?
– Cursar assignatures del grau i/o el treball de fi de grau.
– Realitzar una doble diplomatura: obtenció de dos títols, el de l’Escola i el d’una universitat de prestigi amb la qual l’Escola ha subscrit un conveni de doble diploma.

Quins tipus de mobilitat hi ha?
Itinerari lliure: hauràs de mirar les assignatures de la universitat de destí i veure quines s’adapten més al teu pla d’estudis.
– Itinerari tancat: l’Escola té convenis amb certes universitats on l’itinerari és tancat, ja estan marcades les assignatures que has de fer.
– Doble titulació: L’Escola té establerts acords amb diverses universitats que permeten obtenir dues o tres titulacions. . En general, aquests acords preveuen que es cursin un mínim de 3 cursos a la universitat d’origen – és a dir, a l’Escola de Camins- i uns 2 anys a la universitat de destinació. Al final d’aquest procés s’obtenen els títols oficials d’ambdues universitats.
En el cas de voler fer una doble titulació del màster caldrà fer un any a la universitat d’origen i un any a la universitat de destí.
– Estudis complementaris de Gestió: l’Escola té alguns acords que et permeten estudiar a part d’Enginyeria Civil estudis en Gestió i Direcció d’Empreses.

De quant de temps ha de ser la mobilitat?
Mobilitat quadrimestral: és l’estada mínima i són 5 mesos en la universitat de destí.
– Mobilitat anual: 2 quadrimestres, 10 mesos aproximadament a la universitat de destí.
– Doble diplomatura: Tant en el cas del Grau com en el de Màster, els dobles diploma tenen una durada diferent en funció de la universitat on van. Poden ser d’1, 2 ó 3 anys.


És important saber quin tipus de mobilitat vols fer, ja que un cop escollida no es podrà canviar; no podràs allargar ni escurçar la teva estada.

Quins són els requisits per poder marxar?
AQUESTS REQUISITS SÓN ORIENTATIUS I POT HAVER-HI EXCEPCIONS PER AIXÒ US DEIXEM LA WEB DEL MOU-TE PERQUÈ ELS PODEU CONSULTAR AL DETALL: https://camins.upc.edu/ca/estudis/mobilitat/mou-te

En tot cas cal tenir la fase inicial (1r curs de grau) superada. Aclarit això els requisits per norma general són:
– Per estudiants de grau: 

 • Tenir superat 2n i tenir matriculats més de 30 crèdits de 3r en el moment de fer la sol·licitud. Al final del procés hauràs d’haver superat més de 30 crèdits de 3r.

-Dobles diplomes: 

 • Tenir superat 2n i tenir matricular 3r en el moment de fer la sol·licitud i superat en el moment de marxar. 

-Màsters: 

 • Tenir matriculats 60 crèdits. 
 • En el cas de MCCP cal tenir matriculats més de 50 crèdits. 
 • Als dobles diplomes de màster cal tenir matriculats 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud i haver-los superat abans de marxar.


I els requisits d’idiomes?

Hi ha dos requeriments d’idiomes:

– Requeriments de l’Escola: es basen en els requisits que s’han imposat per les universitats de destí altres anys. 
És important fer l’acreditació d’aquests idiomes, és el primer pas per poder marxar, si no els acredites a temps no podràs fer l’estada a l’estranger.
L’acreditació es fa mitjançant el següent enllaç: https://portal.camins.upc.edu/acreditacioIdioma. Un cop hagis pujat el teu document, caldrà portar-ho a la Unitat de Suport als Estudiants de Grau i Màster per tal de validar l’autenticitat dels documents lliurats.

– Requeriments de la universitat de destí: cal estar atent a les informacions de la universitat perquè s’acostumen a actualitzar durant el procés de la demanda de mobilitat. Cal tenir els idiomes requerits abans de marxar i és responsabilitat de cada alumne anar revisant quines actualitzacions hi ha. 

Els requeriments canvien cada any, però a la web del MOU-TE podràs mirar quins són els que s’han demanar altres anys: https://camins.upc.edu/ca/pdf/pdf-mobilitat/oferta-2021-22_web-idiomes-orientatius.pdf


7 universitats?

Un cop compleixis aquests requisits, en la e-secretreria, apareixerà en l’apartat de Mobilitat que pots seleccionar 7 universitats per poder optar a anar.
Els convenis amb universitats canvien cada any i per estar actualitzat cal que visitis la web del MOU-TE: https://camins.upc.edu/ca/estudis/mobilitat/mestudis.
Per escollir a quina universitat vols anar et recomanem que consultis les webs de cada universitat per lliure. Allà has de mirar les guies docents, és important que no et fiïs del nom de l’assignatura, ja que l’Escola es mirarà les guies docents. També et recomanem que al portal camins consultis els precompromisos de mobilitat i les convalidacions que s’han fet altres anys. Cal anar amb compte i saber que no sempre es fan les mateixes convalidacions.


En quin ordre he de posar les 7 universitats?

Això és com la selectivitat! Cal posar les universitats segons les teves preferències, en primera posició la que més t’agradi.
És important saber que les universitats que tenen estades quadrimestrals i anuals, cada plaça compta per un lloc de preferència. Per exemple, si vols marxar a Eslovènia i t’es igual marxar un quadrimestre o tot l’any, caldria que posessis a la teva llista els dos tipus de places.

Com s’adjudiquen les places?
L’adjudicació de les places depenen de la documentació lliurada:
– 80% expedient acadèmic. En cas d’haver cursat BCE podràs gaudir d’un augment en la nota de l’expedient acadèmic.
– 20% idiomes. 

 • Anglès 60%. 
 • Altres idiomes 40%.

En cas d’empat es pot sol·licitar una carta de motivació (50%) i el CV (50%).

Quin és el procés per obtenir plaça?
Per consultar els tràmits i les dates exactes cal que consultis el següent enllaç: https://camins.upc.edu/ca/estudis/mobilitat/tramits_mestudis 

 1. Informa’t de les universitats. 
 2. Acreditació d’idiomes. 
 3. Reunió informativa MOU-TE. 
 4. Sol·licita les 7 places seguint les teves preferències. Aquest tràmit es realitza via e-secretaria i acostuma a estar obert al voltant de 10 dies. 
 5. Consultar la resolució de l’adjudicació de places que s’ha fet des de l’Escola. Aquest tràmit es fa a través de la web de l’Escola
 6. Acceptar la plaça a través d’e-secretaria. 
 7. L’Escola informa la universitat de destí que t’ha acceptat per aquella plaça. Tu hauràs de posar-te en contacte amb ells per presentar la documentació que sigui necessària. L’acceptació per l’Escola de Camins no suposa que la universitat de destí t’hagi d’acceptar. 


I si no m’han acceptat en cap universitat?

Si a la primera volta no t’han assignat cap plaça, tindràs una 2a volta on hauràs de fer de nou la selecció de les 7 places tenint en compte les que han quedat lliure i seguir el procés explicat anteriorment.

Un cop tinc la plaça adjudicada, que he de fer? Precompromís? Documentació a lliurar?
És important que hagis recopilat informació de la universitat de destí durant tot el procés, però en aquest moment és quan has de presentar a l’Escola el precompromís.
El precompromís és un document en el qual, després de consultar les guies docents i el Portal Camins (és important estar ben informat), presentes a l’Escola quines són les assignatures que cursaràs a la Universitat de destí que voldràs que te les reconeguin quan tornis.

A l’hora de fer el precompromís has de tenir en compte els següents requeriments:
– Si marxes un quadrimestre hauràs de matricular-te a un mínim de 20 crèdits de la UPC, en cas de marxar un any a 40.
– Haver consultat les guies docents i veure que s’adapten a les dels nostres estudis.
– Haver consultat que compleixes els requisits de les universitats de destí per cursar les assignatures.

A part del precompromís hauràs de lliurar la següent documentació:
– La carta o el correu d’acceptació de la universitat de destí.
– L’imprès de les dates d’estada acadèmica. (orientatives)
– Certificat d’assegurança. 

Tot el requerit apareixerà a e-secretaria un cop t’hagin acceptat la plaça. 


Com funcionarà la teva matrícula l’any de la mobilitat?

La matrícula l’any de mobilitat depèn de si van tot l’any o si són quadrimestrals:

Anual:

 1. La matrícula es farà a e-Secretaria com altres cursos.
 2. En el teu cas, només hauràs de matricular una bossa de crèdits i/o el TFG/TFE.
 3. Aquesta bossa serà inicialment de 40 ECTS en tots els casos. No veuràs a la matrícula el nom de cap assignatura que hagis sol.licitat reconèixer per la mobilitat.
 4. El TFE es matricularà fora de la bossa de crèdits encara que es vulgui fer de mobilitat.
 5. Ajustarem la bossa de crèdits en funció del precompromís que hagis actualitzat a l’octubre (canvis a les assignatures cursades en mobilitat al Q1)/febrer (canvis a les assignatures que cursaràs en mobilitat al Q2)

Quadrimestral:

 1. La matrícula es farà a e-Secretaria com altres cursos.
 2. Has de matricular les assignatures que faràs a l’escola en el Q1/Q2 i/o TFG/TFM, quan no estiguis de mobilitat.
 3. Els crèdits de les assignatures que vols fer de mobilitat les matricularàs com una bossa de crèdits.
 4. Aquesta bossa serà inicialment de 20 ECTS en tots els casos. No veuràs a la matrícula el nom de cap assignatura que hagis sol.licitat reconèixer per la mobilitat.
 5. El TFE es matricularà fora de la bossa de crèdits encara que es vulgui fer de mobilitat.
 6. Ajustarem la matrícula de la bossa de crèdits en funció del precompromís que hagis actualitzat a l’octubre (mobilitats Q1)/ febrer (mobilitats Q2)

Quines opcions tinc pel TFG/TFM?

Pel TFE tens tres opcions:

– Realitzar el TFE a destinació sense defensa (Crèdits TFE conten com a crèdits de mobilitat)
– Realitzar el TFE a destinació amb defensa (Crèdits TFE conten com a crèdits de mobilitat)
– Realitzar el TFE a l’Escola

Condicions per tal que els crèdits del TFE contin com a mobilitat

– Tenir un tutor/a a la universitat de destinació
– Matricular el TFE a la universitat de destinació i a l’Escola.
– Ha de constar al teu Precompromís, al Learning Agreement i has d’obtenir una qualificació que consti al teu Trancript of Records.

Si compleixes les condicions anteriors tens dos possibilitats:

– DEFENSA a la universitat de destinació: Per tal que no calgui defensa també a Barcelona, ha d’haver una defensa pública a destinació i el tribunal haurà de constar de 3 professors.
– DEFENSA a l’Escola de Camins: Quan compleixes amb els requisits anteriors, però no hi ha opció de defensa a destinació amb un tribunal

Parlant de crèdits… Quants crèdits puc reconèixer pel fet d’estar fent una mobilitat?

Primer de tot has de recordar que hi ha uns crèdits que no corresponen a cap assignatura: són els crèdits de lliure reconeixement. Aquests crèdits els has de reconèixer a través d’activitats universitàries, com seminaris, cursos, esport, etc. Quan fas una mobilitat, pots reconèixer els següents crèdits:

-Si l’estada és quadrimestral: 3 ECTS.

-Si l’estada és anual: 6 ECTS, que en el cas dels graus corresponen a tots els crèdits de lliure reconixement.

Quin serà el meu lloc de residència?
Depèn de la universitat, però a vegades t’ajuden des d’una oficina internacional que contacta amb vosaltres o hi ha un enllaç en la web de la universitat destí ajudant-te amb que necessitaràs per identificar-te com a estudiant estranger i lloc per viure.
Un cop estigui tot en regla, en cas de no rebre ajuda hauràs de buscar una residència o un pis on viure durant la teva estada. Pots preguntar a altres alumnes que hagin anat abans, des de la DAEC et podem posar en contacte i que t’assessorin.

Uau, l’any que ve marxo d’on trec els diners?

Felicitats primer de tot, segon, tranquil·litza’t, com estàs en un programa ERASMUS (en la major part dels casos) segur que ja tens una assignació de €/dia amb un màxim de 10 mesos, a més a més si disposes d’un nivell de B2 amb una de les llengües principals a Europa (Italià, Francès, Alemany o Anglès) podràs optar a la beca MOBINT de la generalitat.
Per consultar les beques i els ajuts et recomanem que consultis el següent enllaç: https://camins.upc.edu/ca/estudis/mobilitat/beques 

Què és el Learning Agreement?

És el document que acredita que estàs fent una estada de mobilitat. Te n’has de preocupar després de tenir fet el precompromís definitiu, un cop has marxat d’estada de mobilitat. Recorda que ha d’estar firmat per la universitat de destí i ha de contenir exactament quines assignatures faràs durant la mobilitat (i quants crèdits faràs) i quines són les que reconeixeràs un cop tornis i el número de crèdits que reconeixeràs.

Transcript? Què és això?
Quan acabes la teva mobilitat i ja tens les notes de totes les assignatures hauràs d’anar a l’oficina internacional i demanar el transcript, aneu amb atenció que tot tarda dies segons quan els professors tramiten notes als aplicatius. Per tant no ho feu l’últim dia abans d’agafar l’avió, però en el cas que sigui impossible atès que les avaluacions acaben un 31 de juliol i 1 agost comencen vacances, les mateixes universitats enviaran una còpia en paper i una en PDF al teu mail per poder tramitar la finalització de l’estada. En el cas que no rebeu el PDF, exigiu-lo abans de començar el curs aquí el setembre per comoditat vostre. A part del transcript també haureu de firmar el document que certifica el final d’estada. No us l’oblideu, si no haureu de tornar a firmar-lo.


Per qualsevol motiu no puc fer la mobilitat encara i ser obligatòria, què he de fer?

En cas que no puguis fer la mobilitat per motius degudament justificats podràs presentar instàncies a l’Escola per tal d’evitar fer-la. Des de la DAEC et podrem ajudar a fer qualsevol d’aquests tràmits.