[Graus] Protocol per a exàmens presencials

Aspectes generals relacionats amb els exàmens presencials del Curs 2020/21 generats per la situació d’emergència sanitària del Covid-19

Aquest document complementa el de “Mesures específiques de prevenció de contagis i la seva traçabilitat a l’Escola de Camins durant l’emergència sanitària

Covid-19 (curs 2020-2021)” i el document “Aspectes generals relacionats amb la Docència del Curs 2020/21 generats per la situació d’emergència sanitària del Covid‐ 19”

Protocols pels exàmens

Per la realització d’exàmens presencials cal minimitzar el contacte amb el material comú:

  • Cada estudiant ha de portar el seu propi material d’escriptura (bolígraf, llapis, etc.) o de càlcul (calculadora). No s’ha de permetre que es pugui compartir aquest tipus de material. Per tant, els estudiants han de ser previsors per evitar bolígrafs que no funcionin o bateries que s’esgotin.
  • Abans de començar l’examen es recomana que sigui el propi estudiant que agafi els fulls oficials d’examen que necessiti o li indiqui el professor. El professor podrà repartir els fulls si ho fa amb guants.
  • L’enunciat de l’examen hauria d’haver estat imprès al menys 48h abans. Es recomana que el professor reparteixi l’enunciat amb guants o que sigui el propi estudiant qui reculli l’enunciat. En aquest últim cas, cal establir el procediment per fer-ho de manera ordenada i sense formar agrupacions de persones.
  • Un cop finalitzat l’examen els fulls a corregir es poden recollir seguint alguna de les següents recomanacions:

Per part del propi professor usant guants, o l’estudiant dipositarà el seus exercicis a corregir, en una caixa que portarà el professor i dipositarà a un lloc ben accessible de l’aula. En tal cas, cal fer-ho ordenadament per evitar l’agrupació de persones a l’hora de dipositar els fulls en el seu interior,

El professor podrà obrir un enllaç a la plataforma Atenea per tal que els estudiants un cop finalitzat l’examen amb els seus dispositius mòbils puguin escanejar i enviar els seus exercicis

Cal tenir en compte que, en cas de recollir els exàmens físicament, el professor no els començarà a corregir fins passades 48h.

Les aules estaran obertes 10 minuts abans de començar l’examen. Els estudiants hauran d’esperar fora de l’edifici fins 10 min abans de l’examen.

Es demana puntualitat. No es permetrà l’entrada a l’aula un cop l’examen hagi començat.

Us demanem que tant a l’entrada i a la sortida eviteu les aglomeracionsd’estudiants.

Un cop els estudiants estiguin al Campus i sobretot dins de l’edifici hauran de mantenir silenci per respectar els altres exàmens que s’estiguin fent a altres aules.

Per entrar a l’aula, els estudiants faran una filera respectant 1.5 m de distància amb els estudiants que estiguin davant i darrera seu a la filera. L’ordre de la filera serà per ordre d’arribada.

A l’entrar a l’aula, els estudiants s’hauran de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic.

Si el professor ho indica haurà de recollir l’examen (sinó li repartirà després un cop asseguts tots els estudiants). Els estudiants seuran començant per la darrera filera i el lloc més proper a la finestra. Des d’allà aniran completant les fileres sempre començant a seure des del lloc més proper a la finestra, respectant els llocs on no es pot seure per protocol Covid-19.

Si el nombre d’estudiants és menor a l’ocupació de l’aula, el professor us indicarà si podeu deixar una filera lliure.

Durant tot l’examen les aules tindran les finestres obertes i en cap moment l’estudiant es pot treure la mascareta, ni es pot aixecar del seu lloc senseel permís del professor.

Quan el professor ho indiqui, haurà finalitzat l’examen, i no es podrà
escriure més. L’entrega de l’examen es farà tal i com indiqui el professor.

Si un estudiant acaba abans del termini previst haurà d’esperar les indicacions del professor per a entregar l’examen.

La sortida de l’aula al finalitzar l’examen serà de forma ordenada. Es començarà la sortida que es farà de forma esglaonada, començant per la primera filera des del lloc més allunyat de la finestra i avançant cap a les darreres fileres.

Us demanem als estudiants que no us quedeu ni a l’edifici, ni al Campus a comentar l’examen, i marxeu, si us plau, cap al vostre domicili de seguida que acabeu l’examen.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments