[Mobilitat] Convocatòria Beques Santander de mobilitat internacional (Europa), curs 2021-22

Convocatòria d’ajuts a la mobilitat adreçada als participants del programa Erasmus+ KA103 (mobilitat entre països europeus participants), en les modalitats d’Estudis i de Pràctiques.

Data límit presentació de sol·licituds: 15 de març de 2021

Període per realitzar l’estada: curs 2021-22

Inscripció: Plataforma del Banc Santander

El programa de Beques Santander Erasmus que té com a objectiu reconèixer el excel·lència acadèmica dels estudiants Erasmus+ i afavorir la inclusió educativa i la igualtat d’oportunitats. Amb la convocatòria d’aquestes beques s’incrementa l’import que  poden rebre els estudiants Erasmus+ per la seva estada

Les beques s’atorgaran en tres modalitats i es regiran, bàsicament per dos criteris fonamentals: excel·lència acadèmica (millors expedients) i inclusió de persones amb discapacitats. 

  • Modalitat A1: 1 beca de 2.000 euros
  • Modalitat A2: 1 beca de 2.000 euros
  • Modalitat B: 73 beques de 500 euros

Trobareu tota la informació sobre requisits, procediment de sol·licitud i documentació a presentar al web del Servei de Gestió Acadèmica: https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/SantanderErasmus_21-22