[Direcció] Mesures COVID-19 des del 15 d’octubre de 2020

  • La docència a l’Escola de Camins passa a ser no presencial.
  • Com a norma general, aquesta restricció de presencialitat no afectarà a la recerca ni a l’activitat pràctica. Les avaluacions parcials i defenses de TFG/TFM, marcades al calendari acadèmic, majoritàriament es programaran de forma presencial.
  • Les mesures acordades no responen a la falta de seguretat sanitària a les nostres aules, sinó a la voluntat de reduir al màxim la mobilitat del col·lectiu d’estudiants universitaris. En aquest sentit, volem agrair l’esforç que tota la comunitat està fent per adaptar-se amb flexibilitat als canvis que comporta la pandèmia.