[Junta Electoral] Proclamació provisional de directora de l’ETSECCPB

Resta elegida en primera volta, segons el procediment establert a l’article 27 del Reglament de l’Escola de Camins, com a directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona, la Dra. Esther Real i Saladrigas.