[8M] Anna Serra

Doctora en Física

Soc Llicenciada i Doctora en Ciències Físiques. Soc Catedràtica d’Universitat (de Física Aplicada) des de l’any 1999 (la primera Catedràtica de l’Escola). De fet, he estat la ‘primera dona’ en molts aspectes de la meva carrera professional, en part, degut a la meva edat. Soc professora de l’Escola de Camins des de l’inici de l’Escola (que també va ser el meu inici, tenia 23 anys). He tingut la sort de no patir discriminació pel fet de ser dona, ni en els estudis ni en la vida professional. Pot ser perquè no m’he vist a mi mateixa com una ‘dona’ sinó com una persona en mig d’altres persones, i això és el que he projectat als altres. Per tant, no puc respondre a les altres preguntes, tan sols us puc donar ànims perquè creieu en vosaltres mateixes en tots el àmbits, privats i professionals.