Miembros Electos

Co-Delegado/a de Centro David Coy
Co-Delegado/a de Centro Sara Tamames
Secretario/a Mònica Castellà
Tesorero/a Oriol Barbosa
Coordinador/a Civil David Coy
Coordinador/a de Obras Públicas  Sara Tamames
 

Vocales

Gabriela Álvarez Roger Abadías Alejandro Botella
Dídac Cerezo Paula Espina Pol Franganillo
Carles Garcia Judith Molero Juan Pérez
Maria Pérez Andrea Pilco Clara Sans