Vés al contingut (premeu Retorn)

Dubtes sobre Mobilitat

Què són els programes de Mobilitat?

Els programes de mobilitat permeten als estudiants realitzar una etapa de la seva formació en una altra universitat. N'hi ha diversos tipus, el més conegut es l'Erasmus, però també existeixen els programes Vulcanus, a Amèrica Llatina, EUA i Canadà, entre d'altres. És obligatori anar de mobilitat durant mínim un quadrimestre als Graus d'Enginyeria Civil i Enginyeria Geològica i al Màster de Camins (als estudiants que provenen del Grau d'Enginyeria d'Obres Públiques).

Quins requisits necessito per poder marxar?

Per poder marxar s'han de complir amb aquests requisits l'any anterior a marxar:

  • Superat el bloc curricular de la Fase Inicial.

  • Superat el bloc curricular 2 (excepte per demanar programes de Doble Diploma a algunes universitats franceses).

Què puc estudiar durant la meva estada?

  • Assignatures de 3r o equivalents que es puguin convalidar
  • Assignatures de 4rt o equivalents que es puguin convalidar
  • El Treball Final de Grau

Les assignatures cursades a la universitat de destí no podran correspondre's amb cap de les assignatures obligatòries o optatives que l'estudiant ja hagi cursat anteriorment o que tingui suspesa a l'espera de compensació.

Com s'assignen les places?

Hi ha una reunió al febrer on la ETSECCPB explica el procés d'assignació de places. Normalment, s'obre el període de sol·licitud de plaça a partir d'aleshores, i dura unes 2 setmanes. Un cop acabat el termini de sol·licitud, les places de mobilitat són assignades segons la preferència dels estudiants sol·licitants, estant aquests ordenats d’acord al promig ponderat de les assignatures cursades fins a aquell moment, el seu rendiment acadèmic i el nivell d'idiomes que tinguin (on l'anglès compta un 60% i la segona millor llengua un 40%, tot i que la llengua que li demanin a l'estudiant a la universitat de destí en cas que sigui una tercera).

Un cop l'ETSECCPB ha acceptat ha assignat una plaça a l'estudiant, aquest haurà de gestionar la documentació que la universitat de destí requereixi, i enviar-la en el termini corresponent. La universitat de destí comunicarà l'acceptació o rebuig del candidat en el plaç que hagin establert. Això pot ser per diversos motius: el no assoliment del nivell mínim d'idioma que es demana, la falta de places a la universitat de destí...

Per tant, és molt important recalcar que l'acceptació de la sol·licitud per part de l'Escola de Camins NO implica que la universitat de destí accepti el candidat. 

Alguns programes particulars fora del programa Eramus (per exemple, el programa Vulcanus per anar al Japó) poden tenir els seus propis terminis que no es corresponen amb els que marca l'ETSECCPB. En aquest cas, l'alumne haurà d'informar-se i fer les gestions pel seu compte.

Quins tipus de mobilitat hi ha i quines diferències existeixen?

Hi ha 3 tipus de mobilitat principal:

-Mobilitat quadrimestral (1 quadrimestre a la universitat de destí)
-Mobilitat anual (1 any a la universitat de destí)
-Doble diploma (1.5, 2 o 2.5 anys a la universitat de destí)

La diferència principal està entre les mobilitats quadrimestral/anual i el doble diploma. En el doble diploma l'estudiant acaba els seus estudis amb 3 títols: Grau en Enginyeria Civil/de Construcció/Geològica per la UPC, Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports/Geològica i de Mines per la UPC i el títol de la Universitat de destí. La acceptació a un programa del doble diploma garanteix per tant una plaça al Màster de Camins, Canals i Ports o en Enginyeria Geològica i de Mines encara que el doble diploma es faci durant el grau. Si el doble diploma es fa durant el màster, no es garanteix l'entrada posterior a cap altra titulació. En canvi, una mobilitat anual o quadrimestral no concedeix cap títol a la universitat de destí i no garanteix entrada al màster.

Entre les mobilitats quadrimestral i anual, només hi ha una diferència en termes de durada i en els crèdits que s'atorguen. Per una mobilitat quadrimestral, l'estudiant rep 3 ECTS de lliure elecció. Per una mobilitat anual, l'estudiant en rep 6.

Què passa si estic cursant el Grau en Enginyeria Civil però no puc marxar de mobilitat? Podré obtenir el títol?


L'Escola de Camins obre un període abans de l'acceptació de la plaça assignada durant el qual l'alumne pot presentar una justificació per la qual no pot anar de mobilitat. Si aquest fos el cas i l'ETSECCPB accepta la justificació, l'estudiant no estarà obligat a marxar per obtenir el títol, però es podrà preveure alguna activitat que en serveixi com a substitut (per exemple, pràctiques en empresa).