Vés al contingut (premeu Retorn)

Els Delegats de Classe


Els Delegats de Classe de l'ETSECCPB són escollits per votació a principi de curs i passen a formar part de la DAEC. El seu objectiu és facilitar la comunicació entre els alumnes i la delegació i canalitzar problemàtiques que afectin a tota una classe o a un curs. Aquí teniu una llista dels delegats de classe perquè pugueu contactar amb ells via mail.


GEOP: Grau en Enginyeria d'Obres Públiques
GEG: Grau en Enginyeria Geològica
GEC: Grau en Enginyeria Civil 
MECCP: Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

 

 1r GEOP

Dídac Cerezo Pijoan

 2n GEOP

Pau Òdena Puiggalí

 3r GEOP

Pablo Sepulcre

 4r GEOP

David de las Rosa Rojas

1er GEG

PENDENT

2n GEG

PENDENT

3er GEG

PENDENT

4t GEG

PENDENT

G10 1r GEC

Bernat Isus

G20 1r GEC

Sergio Andrés Cantons Puentes

G30 1r GEC

Anna Ramírez

G10 2n GEC

Laura Prat Ila

G20 2n GEC

Nafiseh Seyedrezazaribaf

G10 3r GEC

Toni Ejarque

G20 3r GEC

Miguel Campillo

3r GEC Anglès

Joan Mas Soldevilla

4t GEC

 PENDENT

1r MECCP

Anna López Estela

 

Segons el Reglament d’Organització i Funcionament de l’ETSECCPB,

“Formen part de la Delegació d’Estudiants:

d) Els estudiants i estudiantes representants de curs, assignatura i grup que s’elegeixen anualment, d’acord      amb les directrius establertes en el Reglament de la Delegació d’Estudiants de l’Escola de Camins. ”

És a dir, cal que cada curs tingui el seu delegat de classe, ja que aquest és membre del Ple de la DAEC.

D’altra banda, des de la Delegació, es considera que les funcions d’aquesta figura no són únicament assistir a les sessions del Ple de la DAEC, sinó que cal que exerceixi de representant del grup que l’ha escollit.

En resum, el Delegat de Classe és el representant de tots els seus companys  i les seves funcions són les següents:

● Recollir, canalitzar i comunicar a la Delegació les queixes, opinions i problemàtiques conjuntes del grup al que representa.

● Ser el contacte directe entre la classe i els demés estaments de l’Escola, com ara professors i Caps d’Estudi; previ assessorament de la DAEC.

● Mantenir informada a la Delegació d’Alumnes de l’Escola de Camins de les decisions preses, posant en còpia el correu de la DAEC.

● Assistir al Ple de la DAEC com a membre del mateix i com a representant del seu grup.