Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació Curricular

Quan arriba final de curs tots ens preocupem per l'estat del nostre expedient acadèmic. Segurament molts de vosaltres estareu pensat si ho aprovareu tot, si podreu acabar la carrera aquest curs, o quines assignatures podreu agafar-vos l'any que ve... i quines i com podeu compensar. A continuació us resolem tots els dubtes sobre les compensacions i què ens heu d'enviar per a que la Delegació s'asseguri que el vostre cas es tracta.

Abans de començar a parlar de què es necessita fer per a què et compensin una nota, cal saber una mica com s'organitzen les assignatures.

El Bloc Curricular
Les assignatures s'organitzen en cursos, i els cursos en Blocs Curriculars: segons recull les normatives de l'Escola, per a cada grau de l'Escola de Camins, hi ha dos blocs curriculars: el Bloc Curricular de Fase Inicial (BCFI), on només es considera 1r i el Bloc Curricular de Fase No Inicial (BCFNI), que va de 2n a 4t excepte el TFG.

L'Avaluació Curricular
Tal i com diu la normativa de l'Escola, els estudiants que han cursat totes les assignatures d'un Bloc Curricular, es sotmeten a l'Avaluació Curricular. En aquesta, es reuneix la Comissió d'Avaluació Curricular per tancar o no el Bloc Curricular dels alumnes. És a dir, si has aprovat totes les assignatures del Bloc, aquest es dona per finalitzat; si en canvi te n'ha quedat alguna, el Bloc queda "suspès de qualificació" fins que les aproves totes. Aquestes Comissions estan formades pel Cap d'Estudis i tots els professors responsables de totes les assignatures del Bloc i es reuniran del 27/06/2016 al 01/07/2016. La Delegació assisteix cada any a aquestes Avaluacions, amb veu però sense vot. 

Les compensacions
Hi ha certs casos en els que als estudiants, tot i tenir alguna assignatura suspesa, se'ls tanca el Bloc Curricular i se'ls aprova la matèria.
Els requisits són:

  • Tenir un màxim de dues assignatures o 12 crèdits ECTS suspesos (si tens una assignatura de 9 ECTS i una de 6, no compleixes el requisit)
  • Que les assignatures suspeses tinguin una nota igual o superior a 4
  • Mitjana ponderada de totes les assignatures cursades major o igual a 5


Casos extraordinaris: tot i que no es solen donar, si la Comissió d'Avaluació Curricular considera que està degudament justificat, pot ser que a un estudiant que no compleix algun dels requisits se l'aprovi el Bloc Curricular.

Altres casos
Hi ha altres casos en els quals l'alumne ha de tancar el Bloc Curricular de manera diferent: això és per exemple, quan els Transcript of Records de la teva destinació de Mobilitat arriba més endavant de les dates d'avaluació curricular o si acabes la carrera en el quadrimestre de tardor.
En aquests casos, l'Avaluació Curricular recau exclusivament sobre el Cap d'Estudis i es fa de manera extraordinària.

La normativa també contempla que un estudiant pugui renunciar al seu dret de ser avaluat curricularment i, d'aquesta manera no tancar el Bloc en l'any en curs.

I els Màsters?
De moment aquest curs els Blocs Curriculars només estan implantats en els graus (normatives marc: Normativa Acadèmica del Estudis de Grau de la UPC, Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris de la UPC). Tot i així, i a causa de les modificacions proposades des del Consell de l'Estudiantat amb la participació de membres de la DAEC; és molt probable que la normativa marc de l'any que ve inclogui la possibilitat que en els màsters també hi hagi Blocs Curriculars i, per tant, la corresponent Avaluació Curricular. Caldrà veure però, com es desenvolupen les normatives específiques per part de l'Escola cara al curs que ve. Com sempre, des de la DAEC farem pressió per què aquest dret s'implanti també en els màsters.

El paper de la DAEC
La Delegació d'Alumnes de l'Escola de Camins cada final de curs és convidada per part de l'Escola a assistir a les Comissions d'Avaluació Curricular amb veu però sense vot. És per això, que demanem als estudiants que ens enviïn el seu cas per tal de estudiar-ne les possibilitats i comprovar que es tracta a la Comissió.

Com et podem ajudar?

 

Envia un mail a daec.camins@upc.edu amb el format següent:
Assumpte: Avaluació Curricular 
Cos del text: Nom, Cognoms, grau i curs que
esteu cursant, explicació del cas

+Expedient adjuntat en .pdf