Vés al contingut (premeu Retorn)

Consell de Delegacions (CdD)

El CdD és la comissió del CdE encarregada de coordinar totes les Delegacions d'Estudiants de la UPC.
La Comissió de DelegacionsConsell de Delegacions (CdD) és la comissió del CdE encarregada de coordinar totes les Delegacions d'Estudiants de la UPC i d'impulsar inciatives comunes. A més s'encarrega de planificar les partides pressupostàries corresponents a les Delegacions d'Estudiants (hores de beca, CAED, etc.)

En aquest òrgan, totes les Delegacions d’Estudiants de la UPC poden posar en comú les seves propostes, inquietuds i problemàtiques.

Actualment el CdD està constituït per 17 Delegacions d’Estudiants, corresponents als 16 centres propis de la UPC i a un dels centres adscrits de la UPC. Cal remarcar que cadascuna de les Delegacions té una estructura interna i de funcionament pròpia.

El CdD es reuneix de forma periòdica durant el curs, entre 2 i 4 ocasions. Poden assistir-hi els membres del CdE que són portaveus de la seva Delegació. Cal destacar que cada Delegació només té un vot.

El CdD proposa un dels Coordinadors del CdE, que és l'encarregat d'exercir les funcions de coordinació, representació, dinamització i control de les Delegacions d'Estudiants de la UPC.

Són funcions de la Comissió de DelegacionsConsell de Delegacions:

  • Planificar les partides pressupostàries corresponents a les hores de beca i a ajuts econòmics de les Delegacions.
  • Promoure relacions entre les Delegacions d’Estudiants.
  • Vetllar pel bon funcionament de les Delegacions, en el marc de la normativa de la UPC.
  • Elevar les queixes i sol·licituds provinents dels estudiants dels centres al Ple del CdE.

    Si us interessa conèixes totes les delegacions de la UPC, podeu veure una llista amb informació aquí: http://cde.upc.edu/delegacions