Atenció telemàtica a l’estudiantat

La Judith, responsable d’atenció a l’estudiantat, us atendrà telemàticament a través de la següent sala de Google Meet dins l’horari especificat a la taula de sota:

https://meet.google.com/qum-nuhv-jyk